Sinox Polymers Rezyklat - Food Grade Zertifizierung - PET, PP, HDPE
Sinox Polymers liefert Kunststoff Rezyklat mit U. S. Food & Drug Administration Zertifizierung (FDA)

U. S. Certyfikat Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w zakresie jakości żywności

FDA poświadcza, czy proces recyklingu producenta spełnia normy dotyczące kontaktu z żywnością. Surowiec z tworzywa sztucznego nadający się do recyklingu może być użyty tylko wtedy, gdy pierwotnie spełnia obowiązujące normy FDA dotyczące kontaktu z żywnością, np. pojemniki na żywność.

Jeśli normy są spełnione, FDA wydaje producentowi pismo o braku zastrzeżeń (Letter of No Objection LNO).

Poziomy zgodności FDA dla jakości żywności - Warunki użytkowania

Warunki użytkowania zgodnie z tytułem 21 Code of Federal Regulations (C.F.R.) sekcja 176.170(c), tabela 2, która brzmi następująco:

 1. Sterylizacja termiczna w wysokiej temperaturze (np. powyżej 212 stopni F).
 2. Sterylizowane wrzącą wodą.
 3. Napełniane na gorąco lub pasteryzowane powyżej 150°F.
 4. Napełniane na gorąco lub pasteryzowane poniżej 150 °F.
 5. Napełnianie i przechowywanie w temperaturze pokojowej (bez obróbki termicznej w pojemniku).
 6. Przechowywanie w niskiej temperaturze (bez obróbki termicznej w pojemniku).
 7. Przechowywanie w stanie zamrożonym (bez obróbki termicznej w pojemniku).
 8. Przechowywanie w stanie zamrożonym lub schłodzonym: Przygotowana żywność, która ma być ponownie podgrzana w pojemniku w momencie użycia:
 9. Emulsja wodna lub olej w wodzie o wysokiej lub niskiej zawartości tłuszczu.
 10. Wodna emulsja beztłuszczowa o wysokiej lub niskiej zawartości tłuszczu.
 11. Napromieniowanie
 12. Gotowanie w temperaturze powyżej 250°F.